नागरी बँकांसाठी सहकारी परिपत्रके
लेखक : लेखक : संकलन
प्रकाशक : प्रकाशक : नचिकेत प्रकाशन

Price : Rs. 350.00 Rs.315.00

eBook Price : Rs. 350 Rs.245       buy e-book

In Stock : Available

Pages : Available 160

ISBN No. NA

Binding : Paper

Weight : 150 grams

Generally delivered in 6-8 business days.

About the Book

सहकार खात्याच्या मागील 20 वर्षांतील नागरी बॅंकांना लागू असणाऱ्या सर्व परिपत्रकांचे एकमेव व प्रथम संकलन. एकूण 106 परिपत्रकांचा यात समावेश आहे. पृष्ठे 160 असून आकार एक अष्टमांश डेमी आहे. नागरी बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेत असावेच, असे हे संकलन असून हाताळण्यास अत्यंत सुलभ आहे.

Reviews

नागरी बॅंकांसाठी सहकारी परिपत्रके
1988 ते 2007
सहकार खात्याच्या मागील 20 वर्षांतील नागरी बॅंकांना लागू असणाऱ्या सर्व परिपत्रकांचे एकमेव व प्रथम संकलन. एकूण 106 परिपत्रकांचा यात समावेश आहे. पृष्ठे 160 असून आकार एक अष्टमांश डेमी आहे. नागरी बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेत असावेच, असे हे संकलन असून हाताळण्यास अत्यंत सुलभ आहे.
किं. 350 रु. 

About Author

NA

 

Related books

© सर्वाधिकार 2014 नचिकेत प्रकाशन
powered by Bharati Web
Login Form
Username:
Password: