१५००/- चा बँक संच घेतल्यास ७५०/- चा डिजिटल संच भेट. जास्त प्रती घेतल्यास.. सवलतीत व संस्थेच्या नावाचे स्टिकरसह 
X